ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ

[vc_section css=”.vc_custom_1556032483131{background-image: url(https://phongsupthavy.la/wp-content/uploads/2018/11/Isimba-Hydropower-Project-2.jpg?id=945) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_id=”ourbusin”][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”5px”][vc_custom_heading text=”ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ” font_container=”tag:h1|text_align:center|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1545620368327{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;background-color: rgba(0,0,0,0.6) !important;*background-color: rgb(0,0,0) !important;border-radius: 5px !important;}”][vc_empty_space height=”30px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1556032524651{padding-top: 5px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_row][vc_column][vc_separator color=”white” css=”.vc_custom_1556033296024{margin-top: 20px !important;}”][vc_custom_heading text=”ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ທຳການຜະລິດ” font_container=”tag:h1|text_align:left|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1556033665327{margin-top: -20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section css=”.vc_custom_1556033688071{margin-top: -20px !important;}”][vc_row][vc_column width=”1/4″][interective_banner effects=”effect-apollo” url=”url:https%3A%2F%2Fphongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25bb%2580%25e0%25ba%258a%25e0%25ba%2599%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25b3%25e0%25ba%2599%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25ad%25e0%25ba%258d1%2F|title:%E0%BB%80%E0%BA%8A%E0%BA%99%E0%BB%89%E0%BA%B3%E0%BA%99%E0%BB%89%E0%BA%AD%E0%BA%8D1|target:%20_blank|” clr=”#ffffff” blank=”new tab” desc=”ເຊນ້ຳນ້ອຍ 1″ image_id=”648″ height=”200″][vc_custom_heading text=”ເຊນ້ຳນ້ອຍ 1″ font_container=”tag:h5|text_align:center|color:%23ffffff”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][interective_banner effects=”effect-apollo” url=”url:https%3A%2F%2Fphongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25bb%2580%25e0%25ba%258a%25e0%25ba%2599%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25b3%25e0%25ba%2599%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25ad%25e0%25ba%258d-6%2F|title:%E0%BB%80%E0%BA%8A%E0%BA%99%E0%BB%89%E0%BA%B3%E0%BA%99%E0%BB%89%E0%BA%AD%E0%BA%8D%206|target:%20_blank|” clr=”#ffffff” blank=”new tab” desc=”ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6″ image_id=”1043″ height=”200″][vc_custom_heading text=”ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6″ font_container=”tag:h5|text_align:center|color:%23ffffff”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][interective_banner effects=”effect-apollo” url=”url:https%3A%2F%2Fphongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%2599%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25b3%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%25bd%25e0%25ba%259a-3a%2F|title:%E0%BA%99%E0%BB%89%E0%BA%B3%E0%BA%87%E0%BA%BD%E0%BA%9A%203A|target:%20_blank|” clr=”#ffffff” desc=”ນ້ຳງຽບ 3A” image_id=”1045″ height=”200″ caption_url=””][vc_custom_heading text=”ນ້ຳງຽບ 3A” font_container=”tag:h5|text_align:center|color:%23ffffff”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][interective_banner effects=”effect-apollo” clr=”#ffffff” desc=”ນ້ຳຊັນ 3A” image_id=”1670″ height=”200″][vc_custom_heading text=”ນ້ຳຊັນ 3A” font_container=”tag:h5|text_align:center|color:%23ffffff”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section][vc_row][vc_column width=”1/4″][interective_banner effects=”effect-apollo” clr=”#ffffff” desc=”ນ້ຳຊັນ 3B” image_id=”1669″ height=”200″][vc_custom_heading text=”ນ້ຳຊັນ 3B” font_container=”tag:h5|text_align:center|color:%23ffffff”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][interective_banner effects=”effect-apollo” clr=”#ffffff” desc=”ນ້ຳໂສ” image_id=”1049″ height=”200″][vc_custom_heading text=”ນ້ຳໂສ” font_container=”tag:h5|text_align:center|color:%23ffffff”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][interective_banner effects=”effect-apollo” clr=”#ffffff” desc=”ນ້ຳເປີນ 1″ image_id=”1338″ height=”200″][vc_custom_heading text=”ນ້ຳເປີນ 1″ font_container=”tag:h5|text_align:center|color:%23ffffff”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][interective_banner effects=”effect-apollo” clr=”#ffffff” desc=”ນ້ຳແກ” image_id=”1382″ height=”200″][vc_custom_heading text=”ນ້ຳແກ” font_container=”tag:h5|text_align:center|color:%23ffffff”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][/vc_section]