ທຸລະກິດ ພະລັງງານ

[vc_section css=”.vc_custom_1555999401876{background-image: url(https://phongsupthavy.la/wp-content/uploads/2018/11/aboutbg-1.png?id=908) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_id=”ourbusin”][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”5px”][vc_custom_heading text=”ທຸລະກິດ ພະລັງງານ” font_container=”tag:h1|text_align:center|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1545324258546{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;background-color: rgba(0,0,0,0.6) !important;*background-color: rgb(0,0,0) !important;border-radius: 5px !important;}”][vc_empty_space height=”30px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section][vc_row][vc_column width=”1/2″][interective_banner effects=”effect-milo” url=”url:https%3A%2F%2Fphongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25bb%2580%25e0%25ba%2582%25e0%25ba%25b7%25e0%25bb%2588%25e0%25ba%25ad%25e0%25ba%2599%25e0%25bb%2584%25e0%25ba%259f%25e0%25ba%259f%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25b2-%25e0%25ba%259e%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b1%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2599%25e0%25ba%2599%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25b3%2F|title:%E0%BA%97%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%94%20%E0%BA%9E%E0%BA%B0%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%87%E0%BA%B2%E0%BA%99|target:%20_blank|” titlesize=”” clr=”#ffffff” title=”ພະລັງງານ ນ້ຳ” image_id=”1336″ height=”300″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][interective_banner effects=”effect-milo” url=”url:https%3A%2F%2Fphongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%259e%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b1%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2599-%25e0%25bb%2581%25e0%25ba%25aa%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%25ad%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2597%25e0%25ba%25b4%25e0%25ba%2594%2F|title:%E0%BA%9E%E0%BA%B0%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%87%E0%BA%B2%E0%BA%99%20%E0%BB%81%E0%BA%AA%E0%BA%87%E0%BA%AD%E0%BA%B2%E0%BA%97%E0%BA%B4%E0%BA%94|target:%20_blank|” titlesize=”” clr=”#ffffff” title=”ພະລັງງານ ແສງອາທິດ” image_id=”913″ height=”300″][/vc_column][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][interective_banner effects=”effect-milo” url=”url:https%3A%2F%2Fphongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%259e%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b1%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2599-%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25bb%25e0%25ba%25a1%2F|title:%E0%BA%9E%E0%BA%B0%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%87%E0%BA%B2%E0%BA%99%20%E0%BA%A5%E0%BA%BB%E0%BA%A1|target:%20_blank|” titlesize=”” clr=”#ffffff” title=”ພະລັງງານ ລົມ” image_id=”1343″ height=”300″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][interective_banner effects=”effect-milo” url=”url:https%3A%2F%2Fphongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%259e%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b1%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2599-%25e0%25ba%2596%25e0%25bb%2588%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2599%25e0%25ba%25ab%25e0%25ba%25b4%25e0%25ba%2599%2F|title:%E0%BA%9E%E0%BA%B0%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%87%E0%BA%B2%E0%BA%99%20%E0%BA%96%E0%BB%88%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%AB%E0%BA%B4%E0%BA%99|target:%20_blank|” titlesize=”” clr=”#ffffff” title=”ພະລັງງານ ຖ່ານຫິນ” image_id=”1345″ height=”300″][/vc_column][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][interective_banner effects=”effect-milo” url=”url:https%3A%2F%2Fphongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25bb%2582%25e0%25ba%25ae%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2599-%25e0%25ba%259c%25e0%25ba%25b0%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b4%25e0%25ba%2594%25e0%25ba%25aa%25e0%25ba%25b4%25e0%25ba%25a5%25e0%25ba%25b4%25e0%25ba%2584%25e0%25ba%25ad%25e0%25ba%2599%2F|title:%E0%BB%82%E0%BA%AE%E0%BA%87%E0%BA%87%E0%BA%B2%E0%BA%99%20%E0%BA%9C%E0%BA%B0%E0%BA%A5%E0%BA%B4%E0%BA%94%E0%BA%AA%E0%BA%B4%E0%BA%A5%E0%BA%B4%E0%BA%84%E0%BA%AD%E0%BA%99|target:%20_blank|” titlesize=”” clr=”#ffffff” title=”ໂຮງງານ ຜະລິດສິລິຄອນ” image_id=”1346″ height=”300″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][/vc_section]