ທຸລະກິດ ກໍ່ສ້າງ

[vc_section css=”.vc_custom_1556031577522{background-image: url(https://phongsupthavy.la/wp-content/uploads/2018/12/Potain-Xayaburi-dam-in-Laos.jpg?id=1385) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_id=”ourbusin”][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”5px”][vc_custom_heading text=”ທຸລະກິດ ກໍ່ສ້າງ” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1545586585993{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;background-color: rgba(0,0,0,0.6) !important;*background-color: rgb(0,0,0) !important;border-radius: 5px !important;}”][vc_empty_space height=”30px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section][vc_row][vc_column width=”1/2″][interective_banner effects=”effect-jazz” url=”url:https%3A%2F%2Fphongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%2581%25e0%25bb%258d%25e0%25bb%2588%25e0%25ba%25aa%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%2582%25e0%25ba%25bb%25e0%25ba%25a7%25e0%25ba%2597%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2587%2F|title:%E0%BA%81%E0%BB%8D%E0%BB%88%E0%BA%AA%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%87%E0%BA%82%E0%BA%BB%E0%BA%A7%E0%BA%97%E0%BA%B2%E0%BA%87|target:%20_blank|” clr=”#ffffff” title=”ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ” image_id=”1420″ height=”300″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][interective_banner effects=”effect-jazz” url=”url:https%3A%2F%2Fphongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%2581%25e0%25bb%258d%25e0%25bb%2588%25e0%25ba%25aa%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2587%25e0%25bb%2580%25e0%25ba%2582%25e0%25ba%25b7%25e0%25bb%2588%25e0%25ba%25b6%25e0%25ba%25ad%25e0%25ba%2599%25e0%25bb%2584%25e0%25ba%259f%25e0%25ba%259f%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25b2%2F|title:%E0%BA%81%E0%BB%8D%E0%BB%88%E0%BA%AA%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%87%E0%BB%80%E0%BA%82%E0%BA%B7%E0%BB%88%E0%BA%B6%E0%BA%AD%E0%BA%99%E0%BB%84%E0%BA%9F%E0%BA%9F%E0%BB%89%E0%BA%B2|target:%20_blank|” clr=”#ffffff” title=”ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ” image_id=”1391″ height=”300″][/vc_column][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section][vc_row][vc_column width=”1/2″][interective_banner effects=”effect-jazz” url=”url:https%3A%2F%2Fphongsupthavy.la%2Flo%2F%25e0%25ba%2581%25e0%25bb%258d%25e0%25bb%2588%25e0%25ba%25aa%25e0%25bb%2589%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2587%25e0%25ba%25ad%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2584%25e0%25ba%25b2%25e0%25ba%2599%2F|title:%E0%BA%81%E0%BB%8D%E0%BB%88%E0%BA%AA%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%87%E0%BA%AD%E0%BA%B2%E0%BA%84%E0%BA%B2%E0%BA%99|target:%20_blank|” clr=”#ffffff” title=”ກໍ່ສ້າງອາຄານ” image_id=”1395″ height=”300″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][/vc_section]