ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ

[vc_section css=”.vc_custom_1556031756891{background-image: url(https://phongsupthavy.la/wp-content/uploads/2018/12/R1.png?id=1419) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_id=”ourbusin”][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”5px”][vc_custom_heading text=”ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23ffffff” css=”.vc_custom_1545625694841{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;background-color: rgba(0,0,0,0.6) !important;*background-color: rgb(0,0,0) !important;border-radius: 5px !important;}”][vc_empty_space height=”30px”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space][cq_vc_cqcarousel displaystyle=”gallery” images=”1428,1427,1426,1419,1420,1421,1422,1423,1425,1424″ thumbstoshow=”5″ dots=”no” largeimagearrows=”no” autoplay=”yes” autoplayspeed=”6000″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ແຂວງອັດຕະປື” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23ffffff” css_animation=”fadeInRight”][vc_custom_heading text=”ທັງສອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ແຂວງອັດຕະປື, ສປປ ລາວ. ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 100,78 ກມ, ກວ້າງ 7 ມ, ເປັນທາງດິນແດງ ຊຶ່ງໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ ເລີ່ມແຕ່ 15 ຕຸລາ 2007 ຫາ 15 ຕຸລາ 2010 ລວມ 30 ເດືອນ, ເຊິ່ງດຳເນີນວຽກໃນຮູບແບບສັນຍາເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສົ່ງມອບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລ້ວເກັບເງິນຄືນຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການຕາມທີຫລັງ.” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff”][vc_separator color=”white”][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຊາຍແດນລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23ffffff” css_animation=”fadeInRight” css=”.vc_custom_1556032098852{margin-top: -10px !important;}”][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຊາຍແດນລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ, ທີ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສປປ ລາວ. ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 120 ກມ, ກວ້າງ 8 ມ, ເປັນທາງປູແຮ່, ເລກທີ 2024/ຍທຂ.ຈສ, ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ 36 ເດືອນ, ເລີ່ມແຕ່ 11 ກັນຍາ 2014, ເຊິ່ງດຳເນີນວຽກໃນຮູບແບບສັນຍາເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສົ່ງມອບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລ້ວເກັບເງິນຄືນຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການຕາມທີຫລັງ.” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff”][vc_separator color=”white”][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ 1G” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23ffffff” css_animation=”fadeInRight” css=”.vc_custom_1556032125516{margin-top: -10px !important;}”][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ 1G ຈາກແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ແຂວງ ສາລະວັນ, ສປປ ລາວ. ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 53.5 ກມ, ກວ້າງ 8 ມ, ເປັນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ, ອິງໃສ່ສັນຍາເລກທີ 410A /ຂສຂ, ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ 48 ເດືອນ, ເລີ່ມແຕ່ 25 ມີນາ 2013, ເຊິ່ງດຳເນີນວຽກໃນຮູບແບບສັນຍາເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສົ່ງມອບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລ້ວເກັບຄືນຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການຕາມທີຫລັງ.” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff”][vc_separator color=”white”][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ໜອງບົວທອງ ຫາ ໜອງບຶກ” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23ffffff” css_animation=”fadeInRight” css=”.vc_custom_1556032157603{margin-top: -10px !important;}”][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ບ້ານໜອງບົວທອງ ຫາ ໜອງບຶກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 5.3 ກມ, ກວ້າງ 23 ມ, ເປັນເສັ້ນທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກມີຄວາມໜາ 25 ຊມ, ຕາມສັນຍາເລກທີ 1890/ຍທຂ.ວ ລົງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2010, ໃນໄລຍະເວລາ 30 ເດືອນ, ເຊິ່ງດຳເນີນວຽກໃນຮູບແບບສັນຍາເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສົ່ງມອບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລ້ວເກັບເງິນຄືນຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການຕາມທີຫລັງ.” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff”][vc_separator color=”white”][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ໜອງບົວທອງ ຫາ ໜອງບຶກ” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23ffffff” css_animation=”fadeInRight” css=”.vc_custom_1556032200915{margin-top: -10px !important;}”][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ບ້ານໜອງບົວທອງ ຫາ ໜອງບຶກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 3.6 ກມ, ກວ້າງ 13 ມ, ເປັນເສັ້ນທາງເບຕົງອັດສະຟາມີຄວາມໜາ 5 ຊມ, ຕາມສັນຍາເລກທີ 1890/ຍທຂ.ວ ລົງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2010, ໃນໄລຍະເວລາ 30 ເດືອນ, ເຊິ່ງດຳເນີນວຽກໃນຮູບແບບສັນຍາເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສົ່ງມອບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລ້ວເກັບເງິນຄືນຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການຕາມທີຫລັງ.” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff”][vc_separator color=”white”][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຈາກທ່າໂທມ ຫາ ບ້ານເມືອງງານ” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23ffffff” css_animation=”fadeInRight” css=”.vc_custom_1556032226444{margin-top: -10px !important;}”][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຈາກ ທ່າໂທມ ຫາ ບ້ານເມືອງງານ, ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 32 ກມ, ກວ້າງ 8 ມ, ເປັນເສັ້ນທາງປູຫິນແຮ່, ອິງຕາມສັນຍາເລກທີ 2489/ຍທຂ.ຊຂ ໃນໄລຍະເວລາ 30 ເດືອນ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 5 ທັນວາ 2013 ຫາ ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2016, ເຊິ່ງດຳເນີນວຽກໃນຮູບແບບສັນຍາເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສົ່ງມອບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລ້ວເກັບເງິນຄືນຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການຕາມທີຫລັງ.” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff”][vc_separator color=”white”][vc_custom_heading text=”ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ແຂວງໄຊສົມບູນ” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23ffffff” css_animation=”fadeInRight” css=”.vc_custom_1556032251634{margin-top: -10px !important;}”][vc_custom_heading text=”ທັງສອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ ແຂວງໄຊສົມບຸນ, ສປປ ລາວ. ຕາມສັນຍາເລກທີ 789/ຍທຂ.ຊບ, ລົງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2015 ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 1,676 ກມ, ກວ້າງ 8 ມ, ເປັນທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ແລະ ຕາມສັນຍາເລກທີ 1261/ຍທຂ.ຊບ, ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2015 ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 19 ກມ, ກວ້າງ 7 ມ, ເປັນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ. ເຊິ່ງດຳເນີນວຽກໃນຮູບແບບສັນຍາເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສົ່ງມອບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລ້ວເກັບເງິນຄືນຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການຕາມທີຫລັງ.” font_container=”tag:p|text_align:left|color:%23ffffff”][/vc_column][/vc_row][/vc_section]